16/5/65″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​

16/5/65″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​

16/5/65″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​


VDO 16/5/65″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​

~

16/5/65″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​

~

~

~

~

~

~

VDO 16/5/65″ พ่อท่านคล้าย​ ลงให้แล้ว​ ไม่ต้องกลับ(วัดคลองแคว)​

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.