ปลายเดือน 3 ราศี ระวั งถูกห ลอก ถูกโ กง

ปลายเดือน 3 ราศี ระวั งถูกห ลอก ถูกโ กง

สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ เรื่องเงินๆ ทองๆ เราควรต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนต่างๆ เตือนให้ระวัง 3 ราศี มีเกณฑ์ถูกหลอก โดนโกง ยกเลิกสัญญา จะทำให้เสียทรัพย์ปลายเดือนนี้ ลองมาเช็กกันดูว่า 3 ราศีที่ว่านี้จะมีราศีไหนกันบ้าง

ชาวราศีพฤษภ (เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ชาวราศีพฤษภควรเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีทั้งดีและร้าย โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าสถานการณ์จะต้องรอบคอบให้มาก

และช่วงนี้ไม่เหมาะกับการให้ใครยืมหรือกู้เงิน หรือไม่ควรใจอ่อนไปช่วยค้ำประกันหรือเปิดบัญชีแทนใคร เพราะมีเกณฑ์เกิดปัญหา มีค ดีความ แก้เคล็ดโดยไปขอยืมเงินคนอื่นก่อน อาจต้องจำยอมจ่ายเงินเพื่อคนอื่น หรือจ่ายเพื่อความสบายใจ

ชาวราศีสิงห์ (เกิดวันที่ 17 สิงหาคม-16 กันย ายน)

ชาวราศีสิงห์ เดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีโครงการใหม่ยังไม่เข้าที่ ทำให้สะดุด ชวนหงุดหงิด และไม่ควรโลภมากจนเกินไปอาจจะเสียหายด้านทรัพย์สินหรือถูกหลอกลวง ควรรอบคอบการทำสัญญาทางด้านการเงินให้มาก เสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงทางรายได้และทรัพย์สิน ควรทำบุญช่วยเหลือผู้ป่ว ยยากไร้ สถานพย าบาล และมูลนิธิกู้ภั ย

ชาวราศีธนู (เกิดวันที่ 16 ธันวาคม-13 มกราคม)

หมั่นตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำเพราะมีโอกาสจะล้มป่ว ยอย่างหนัก ระวั งจะเกิดความผิ ดพลาดเ สียหายจนกลายเป็นค ดีความเสริมดวงชะตาให้ลดทอนเคร าะห์กร รมและแคล้วคลาดปลอดภั ย ควรทำบุญบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.