16/4/65จากพม่า#,โค้งท้ายไม่ล็อคได้เป็นล้าน ตามต่อศาลปู่ให้ในฝันทิพยตรง,วัดนันทาราม

16/4/65จากพม่า#,โค้งท้ายไม่ล็อคได้เป็นล้าน ตามต่อศาลปู่ให้ในฝันทิพยตรง,วัดนันทาราม

16/4/65จากพม่า#,โค้งท้ายไม่ล็อคได้เป็นล้าน ตามต่อศาลปู่ให้ในฝันทิพยตรง,วัดนันทาราม

16/4/65จากพม่า#,โค้งท้ายไม่ล็อคได้เป็นล้าน ตามต่อศาลปู่ให้ในฝันทิพยตรง,วัดนันทาราม

~

16/4/65จากพม่า#,โค้งท้ายไม่ล็อคได้เป็นล้าน ตามต่อศาลปู่ให้ในฝันทิพยตรง,วัดนันทาราม

~

~

~

~

~

~

VDO 16/4/65จากพม่า#,โค้งท้ายไม่ล็อคได้เป็นล้าน ตามต่อศาลปู่ให้ในฝันทิพยตรง,วัดนันทาราม

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.