16/4/65 วันนี้ออก,พระแม่ธรณีบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​วดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

16/4/65 วันนี้ออก,พระแม่ธรณีบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​วดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

16/4/65 วันนี้ออก,พระแม่ธรณีบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​วดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

16/4/65 วันนี้ออก,พระแม่ธรณีบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​วดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

VDO

~

16/4/65 วันนี้ออก,พระแม่ธรณีบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​วดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

~

~

~

~

~

~

VDO 16/4/65 วันนี้ออก,พระแม่ธรณีบอกแล้ว​ ไม่ต้องกลับ,บอกครั้งสุดท้าย(พม่า)​วดีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.