หมอลักษณ์ เผ ยราศีที่ต้องระวั งตัว

หมอลักษณ์ เผ ยราศีที่ต้องระวั งวิกฤต ชีวิตย่ำแ ย่

ราศีสิงห์ ( เกิดระหว่าง 17 ส.ค. – 16 ก.ย. )

ในช่วงนี้ จะได้ รถใหม่ บ้านใหม่

ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 ภาระห นี้สินอุปสรรค

และประกอบกับวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 8 เม.ย.

ใครที่เกิดในราศีสิงห์แล้วยังไม่มีบ้าน มีรถ ทำเรื่องกู้ คุณจะได้รับการอนุมัติ

แต่ก็ต้องมีวินัยในการผ่อนชำระ เป็นโอกาสที่กู้แล้วประสบความสำเร็จในการกู้

จะได้บ้านใหม่ รถใหม่ ที่จะเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่ทำให้เกิดการเดินทาง
ติดต่อสื่อส ารเพื่อประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป
เป็นมงคลสำหรับคุณ

ราศีมังกร ( เกิดระหว่าง 16 ม.ค. – 12 ก.พ. )

ในช่วงนี้ ระวั งเจอวิก ฤต ชีวิตย่ำแ ย่ วิบากก รรมเก่าที่เราทำมาในชาติภพก่อนๆ เขามาเช็คบิลตั้งแต่ปี 2564 ทั้งปี

มาปี 2565 ถึงปี 2566 บางคนเสี ยบริวาร บางคนเลิกกับคนรักครอบครัว บางคนรักกันมากเป็นเพื่อนรัก พี่รัก น้องรัก ก็ต้องแยกกัน มันจะวิกฤตสุด

20 ก.พ. – 7 เม.ย. มันจะเป็นจุดวิกฤ ต แปลว่า ลัคนาราศีมังกรต้องประกับประคอง

มันไม่ใช่แค่มีวิก ฤตเรื่องชีวิตย่ำแ ย่โดยทั่วไป มันยังมีเรื่องของสุขภาพ
ปว ดกระดู ก ปว ดฟัน ปว ดข้อ มีปัญหาเหมือนโดนของ ไปหาน้ำมนต์มาผสมน้ำอาบตัว

อุบั ติเห ตุก็ต้องระวั ง เรื่องของการงาน ก็ต้องบริหารและจัดการ
ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ เช็คอัพ ตรวจร่างกาย หาหมอ หัวใจ ตั บ ปอ ด ความดัน ไขมัน ต้องระวั งเบ าห วานเนี่ยน่าก ลัวสุด

เรื่องของโจรผู้ร้า ย ระวั งข้าวของมีค่าประมาทไม่ได้ ฝืนไฟอย่ าประม าท คุณดู “ศึก 12 ราศี” รู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครแบบนี้ก็อย่ าประม าท หาพระดีๆ แขวนตัว พระร าหูทรงครุท เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้า ยกลายดี ถ้าวิก ฤตทางการเงินก็ปีนี้หาโอกาสไปสักการะพญานาคราชตามที่ศรัทธา

Leave a Reply

Your email address will not be published.