พระร าหูย้ายครั้งใหญ่ 2 ราศีเฮงยืนหนึ่ง อีก 2 ราศีต้องระวั ง

พระร าหูย้ายครั้งใหญ่ 2 ราศีเฮงยืนหนึ่ง อีก 2 ราศีต้องระวั ง

“พระร าหู” ย้ายสู่ราศีเมษ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นี้ อาจารย์คฑา ชินบัญชร เ ผยว่า 2 ราศีเฮงยืนหนึ่ง แต่อีก 2 ราศีต้องระวั ง พร้อมค าถ าบูชาพระร าหู

ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 จะเกิดปรากฏการณ์ใหญ่ทางโหราศาสตร์ ซึ่งก็คือ การย้ายราศีของ “พระร าหู” ซึ่งปกติแล้ว การย้ายราศีของพระร าหู จะย้ายทุกๆ 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง

ล่าสุดหมอดูชื่อดังอย่าง อาจารย์คฑา ชินบัญชร ได้ออกมาเผยดวง 2 ราศี เฮงยืนหนึ่ง แต่อีก 2 ราศี ต้องระวั ง หลังพระร าหูย้ายสู่ราศีเมษ มีดังนี้

“พระร าหู” ย้ายสู่ราศีเมษ ดวง 2 ราศี เฮงยืนหนึ่ง ได้แก่

1 ราศีพฤษภ เฮงเรื่องการเงิน ทำบุญุบริจาคข้าวสา รอาหารแห้ง

2 ราศีพิจิก เฮงเรื่องความรักและการงาน ทำบุญตามมูลนิธิดวง

“พระร าหู” ย้ายสู่ราศีเมษ 2 ราศี ต้องระวั ง ได้แก่

1 ราศีเมษ เฮงในเรื่องของลาภลอย ระวั งสุขภาพและเอกสา รสัญญา

2 ราศีตุลย์ ต้องระวั งเรื่องเงินทอง

ทั้ง 2 ราศีให้ทำบุญบริจาคผ้าห่อศ พ, โล งศ พ

วิ ธีบูชาพระร าหู

หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมของดำ 8 อย่าง (เริ่มไหว้หลังพระอาทิตย์ตกดิน) ข้าวเหนียวดำ ถั่วดำ ไก่ดำ ไข่เยี่ ยวม้า ไข่พะโล้ เฉาก๊วย โอเลี้ยง กาแฟดำ

จุดธูปดำ 3 ดอก

สวด นะโมฯ (3 จบ ) และ

สวด คะพุธ ปัน ทู ทัม วะคะ ( 12 จบ )

บูชาพระค าถ าจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังกะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง

เสภามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติภาฯ

ขอบารมีขององค์พระร าหู และเทพเจ้าดาวนพเค ราะห์ทั้ง 9 ที่ตกต้องชะตา ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ( ชื่อ นามสกุล) ขอถวายเครื่องสังเ วยแด่องค์พระร าหู และ เทพเจ้า ดาวนพเคร าะห์

หากข้าพเจ้าตกต้องดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ดี องค์พระร าหูก็ดี ขอเทพเจ้าดาวนพเค ราะห์ทั้ง 9 และองค์พระร าหู ได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะดาของข้พเจ้า (ชื่อนามสกุล)ให้ประสพความสุขความสำเร็จ พ้นจากโร คภั ย ไ ข้เจ็ บอุปสรรค อันตร ายทั้งหลายทั้งปวง คนคิดร้า ยทั้งหลายทั้งปวง ให้ข้าพเจ้ามีแต่ความราบรื่น รุ่งเรื่องร่ำรวย ร่มเย็นเป็นสุข ทุกทิวาราตรีกาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.